Naše projekty


Město všech:

Festival dokumentárních filmů
o bydlení, architektuře
a sociální udržitelnosti

V listopadu 2023 uspořádali  Architekti bez hranic filmový festival Město všech, a to ve spolupráci s Artyčok.TV a Centrem Pro Architekturu a Městské Plánování (CAMP).

Současná evropská města procházejí radikální proměnou sociální skladby obyvatel. Centra se vylidňují, narůstá krize bydlení a sílí příliv nových obyvatel
ze zahraničí, mimo jiné z důvodu klimatických změn a válečných konfliktů. Důsledky této proměny dopadají ve většině případů nejprve na sociálně slabé, pro které přestalo být v centrech současných měst místo. Pestrost sociální skladby, integrace a vzájemná solidarita jsou přitom ověřenými prostředky posilování občanského soužití. Sociální segregace, exkluze a vytváření nerovností naopak města oslabují. Filmový festival prezentuje příklady dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit funkční společenské
i materiální zázemí pro důstojný život.

Program festivalu: 

film Bellevue di Monaco (z cyklu Architektura soužití) a následná diskuse s členy mnichovského družstva (Till Hofmann, Barbara Bergau a Grisi Ganzer)
film Bydlet proti všem, následná diskuse s režisérem Tomášem Hlaváčkem
film Osada Bedřiška, následná diskuse s mluvčí osady Evou Lehotskou a architektem úprav Ondřejem Synkem (re:architekti)
film VinziRast-mittendrin, následná diskuse s hlavním architektem Alexandrem Hagnerem
film Push


Chanov:

Studie úprav veřejného prostoru  a její projednání
s veřejností

Architekti bez hranic navrhli studii úprav veřejného prostoru na sídlišti Chanov a 10.12.2022 ji projednali s veřejností. Navázali tak na úspěšný Participativní workshop na sídlišti Chanov, který uspořádali v roce 2021 za podpory Nadace české architektury.

Studie tedy vychází ze závěrů Participativního workshopu z roku 2021 (pocitová mapa, diskuse s místními, analýzy, fotografie) a byla vypracována ve spolupráci s krajinářskými architekty Archiplands Stanislavem Hyblerem a Janem Waldhauserem. Projednání studie s veřejností bylo realizováno v Chanovském Aver klubu ve spolupráci s místním spolkem Aver Roma. 


Chanov:

Revitalizace centrálního prostoru na sídlišti

Zúčastnili jsme se participativního rozpočtu města Most
s projektem návrhu úprav centrálního prostoru sídliště
Chanov.

Záměrem je revitalizace centrální části sídliště Chanov, konkrétně vybudování přírodního parčíku pro děti,  montáž laviček a výsadba stromů. Podle návrhu spolku Architekti bez hranic ve spolupráci s umělcem Lukášem Gavlovským vznikne přírodní skulptura stromu, která také může sloužit k posezení a jako zábava pro děti.


Chanov:

Participativní workshop I.

 Architekti bez hranic, platforma pro současné umění Artyčok.TV a kolektiv Spolka realizovali v září 2021 participativní workshop
s obyvateli na sídlišti Chanov v Mostě. 

V rámci workshopu probíhá ve spolupráci s místní organizací Aver Roma setkání s obyvateli, mapování  individuálních potřeb a možností dané lokality. Participace cílí zejména na analýzu stavu veřejného prostoru, zjišťuje jeho nedostatky a potenciály. Participativní workshop v Chanově byl podpořen grantem Nadace české architektury a záštitu nad ním převzal primátor statutárního města Most.


Napříč Prahou adaptovanou:

Informační brožura

Ve spolupráci s organizací Arnika jsme kromě diskusních večerů pro širokou veřejnost v roce 2022 zrealizovali také vydání informační brožury Napříč Prahou adaptovanou.

Publikace je reakcí na současné výzvy měst v kontextu klimatické změny. Chce být pomůckou při osvětě a vzájemném předávání zkušeností mezi samosprávami, úředníky a veřejností. Snaží se o inspirativní reflexi nových výzev i o praktické výstupy v problematice adaptace měst na změny klimatu. Publikaci tvoří čtyři páteřní články. Na dvou konkrétních příkladech z Prahy a Olomouce jsou ilustrována různá měřítka záměrů a možné aplikované přístupy k tvorbě prostředí. Oběma příkladům je společná snaha o nastavení pozitivní praxe jako normy pro fungování v běžném chodu veřejné správy. Druhé dva příspěvky jsou teoretické povahy. Jeden se zabývá zelení ve městě, druhý nahlíží na změny klimatu v kontextu akustické ekologie. Články jsou doplněny o odkazy na další materiály. 

Autoři textů: 
Petra Nadymáčková, 
Michael Pondělíček, Eva Tylová, Miloš Vojtěchovský

Publikace ke stažení zde
 


Dokumentární cyklus
Architektura soužití:

Osada Bedřiška

První díl cyklu Architektura soužití se věnuje Ostravské 
osadě Bedřiška, která je dlouhodobě řazena k tzv. sociálně vyloučeným lokalitám. Bedřiška ovšem zdaleka nesplňuje charakteristiku vyloučené lokality, jak si je mnozí z nás představují.

Lidé zde žijí rádi, osadu považují za svůj domov a společnými silami se snaží starat jak o vlastní domy, tak o veřejný prostor. Svépomocí zde vzniklo například komunitní centrum, kde obyvatelé připravují volnočasové aktivity pro děti, scházejí se zde a diskutují aktuální problémy. Postupem času se jejich úsilí stalo pozoruhodným příkladem občanského a komunitního aktivismu, díky kterému se podařilo vyjednat změny likvidačních plánů a prosadit naopak celkovou revitalizaci osady.

Dokumentární cyklus Architektura soužití vzniká ve spolupráci s Artyčok.TV.

Ke zhlédnutí zde


Architektura soužití:

Bellevue di Monaco

Druhý díl cyklu Architektura soužití představuje projekt Bellevue di Monaco, který se nachází v několika domech v centru Mnichova. Domy měly být původně zbourány za účelem postavení luxusních bytů, záměr města však zvrátila skupina aktivistů guerillovou rekonstrukcí jednoho z bytů.


Následná migrační krize roku 2015 podnítila zformování oficiálního družstva, složeného z několika stovek místních obyvatel, které si domy pronajalo a přetvořilo je na multifunkční centrum. Vedle kulturního centra s kavárnou se v domech nacházejí byty, kde bydlí jak původní obyvatelé, tak mladí uprchlíci. Místní komunita dobrovolnými vzdělávacími aktivitami pomáhá uprchlíkům se snazší integrací do společnosti a ti zas obohacují město o své životní příběhy, kulturu nebo tradiční jídlo, které vytvářejí specifickou identitu místa.

Dokumentární cyklus Architektura soužití vzniká ve spolupráci s Artyčok.TV.

Ke zhlédnutí zde


Architektura soužití:

VinziRast-mittendrin 

Třetí díl cyklu Architektura soužití představuje vídeňský projekt VinziRast-mittendrin, jehož motto zní "bydlet společně". Domov v něm našli studenti, (bývalí) lidé bez domova a nově
i uprchlíci.

Dům v centru města tak umožňuje prolínání, setkávání a dlouhodobé soužití rozdílných společenských vrstev se záměrem vzájemného obohacení, inspirace a pomoci. Vedle bydlení nabízí dům pracovní příležitosti, vzdělávací a kulturní aktivity, a to díky dobrovolnické spolupráci. Přes poměrně složité okolnosti vzniku a zprvu problematické přijetí v lokalitě, je dnes projekt VinziRast-mittendrin respektovaným a oblíbeným místem mnoha obyvatel nejen
z přilehlého okolí.

Dokumentární cyklus Architektura soužití vzniká ve spolupráci s Artyčok.TV.

Ke zhlédnutí zde


Workshopy pro děti

Na jaře a během léta 2022 se nám podařilo realizovat hned tři workshopy s kreativním týmem progresivně se rozvíjející Pražské tržnice a architektem Kamilem Štajglem.

Náš premiérový program pro děti se uskutečnil v rámci dětského dne, kde jsme malé architekty a architektky nechali jejich fantazií vybavit prostor Pražské tržnice na obřím 2D plánku. Vznikly tak prostory vybavené stromy, lavičkami, dinosaury a jinými nezbytnostmi, které dle dětské představivosti nesmí ve veřejném prostoru chybět.

Druhý workshop rozvíjel myšlenku, že i děti se mají vyjadřovat k podobě veřejných prostranství. V tomto případě pomocí hravé stavebnice lego. Jednalo se o doprovodný program k výstavě „Meziprostory Pražské tržnice“. Děti dostaly možnost si na lego modelu korza Pražské tržnice vyzkoušet, jak by se prostor mezi halami dal zabydlet, aby se jim v Pražské tržnici ještě více líbilo.

Oba workshopy jsme s radostí realizovali za pomoci naší kolegyně architektky Anny Aksyonovy z Ukrajiny, aby byl program přístupný i pro ukrajinské děti.

Další, tedy třetí workshop jsme organizovali a ve spolupráci s architektem Kamilem Štajglem (Akademie malých architektů) přímo pro děti z Ukrajiny. Uskutečnil se za podpory FA ČVUT, která poskytla prostory. Workshop navázal na sbírku výtvarných potřeb pro ukrajinské uprchlíky, kterou jsme nazvali Architekti dětem.


Architekti dětem

Architekti bez hranic ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT uspořádali sbírku papírenských potřeb pro dětské uprchlíky
z Ukrajiny. Architektonická studia a individuální dárci mohli věnované potřeby přinést na sběrné místo na fakultě.

Nejen skicáky, barvy a štětce či pastelky, ale i modelovací materiál, přebývající role papíru či jiné kancelářské "objevy" byli následně předány iniciativě Mriya UA, která pomáhá ukrajinským rodinám v České republice. Iniciativa zajistila další distribuci vybraného materiálu dětským kroužkům, spolkům a jiným skupinám zaměřujících se na práci s dětmi. V průběhu sbírky bude pro malé zájemce na fakultě připraven také jednorázový doprovodný program.


Workshop v rámci festivalu 
Za Prahu udržitelnou
a sousedskou 

Jaká je naše ideální čtvrť?

Paměť města, Arnika, AutoMat, Spolka a Architekti bez hranic připravili v listopadu 2021 participativní workshop
s tématem situovaného městského navrhování.

Všichni sníme o ideálním životě v ideálním sousedství. Naše představy se však různí, tak jako se různí naše životy a životní styly. Dobré město má být pro všechny. Jak vypadá ideální sousedství Prahy? Co se tam děje a kdo tam tráví čas? Jaká místa a budovy se tam nacházejí? Jaká má být ideální nová čtvrť? Tyto otázky jsme se pokoušeli zodpovědět v rámci dvouhodinového bloku na festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou, který se odehrává v žižkovském Prostoru 39.


Cyklus debat:

Hranice architektury

Architekti bez hranic zorganizovali celkem osm debatních večerů pro veřejnost. Byla diskutovaná témata, která přesahují běžný rámec vnímání architektury: dostupné bydlení, komercializace veřejného prostoru, lidé bez domova a veřejný prostor, města bez bariér, funkční turismus, otevřené věznice, společenská odpovědnost architektury a vliv sociálních sítí na architekturu.

Aby bylo dané téma probráno komplexně, je nutná přítomnost zástupců různých oborů, a tak jsme vždy pozvali jednoho architekta a jednoho
“nearchitekta”, a zároveň se do diskuze zapojilo publikum. Cílem večerů byla mezioborová diskuze nad společenskými tématy.

Debatní cyklus Hranice architektury był podpořen grantem Nadace české architektury. 

Více o tématech najdete v sekci BLOG.


Bistro Střecha

Ideová studie úprav interiéru bistra v ulici Křemencova v Praze.

Architekti bez hranic byli osloveni k vypracování návrhu prostoru vstupní části restaurace (výčepu) včetně rozvržení pracovního baru se spotrebiči, osvětlení, sezení a ostatního nábytku. Byl zpracován celkový vizuální návrh prostoru včetně použitých materálů.

Bistro Střecha je veganská restaurace a kavárna, která je provozována jako Sociální družstvo Střecha. Podnik stojí na sociálním podnikání – na Střeše pracují lidé se zkušeností s bezdomovectvím a/nebo osoby po výkonu trestu. Kromě důstojného zaměstnání jim sociální družstvo radí také v řešení bydlení, oddlužení apod.


Veřejná šatní skříň

Na plýtvání s oblečením se snaží upozornit experimentální streetartový projekt Veřejná šatní skříň.

 

Ambicí tohoto drobného zásahu do veřejného prostoru je nejen naplnění ekologického a sociálního aspektu, ale i podpora komunitního života, který kolem skříně vzniká. Snahou je inspirovat a sdílet své know-how, aby se
projekty podobného typu šířily nejen po hlavním městě, ale po celé republice.

 

Princip sdílení je jednoduchý. Skříň můžete naplnit nejen nepotřebným oblečením či obuví, ale i drobnosti, které u již u vás nenajdou využití.
Co se vám hodí, můžete si naopak odnést. Skříň je pro všechny, je stále přístupná. Naší vizí je, aby se skříně staly běžnou součástí městského mobiliáře.


Orientační systém v podchodech na Vltavské

Pilotní projekt Architektů bez hranic ve veřejném prostoru se zaměřil na úpravu zanedbaného bludiště komunikací u stanice metra Vltavská.

Jednotlivé trasy jsme vyznačili barvami a ukazateli, aby pěší i cyklisté trefili správným směrem. Křest za přítomnosti starosty městské části proběhl v rámci festivalu Zažít město jinak 2017. Projekt byl podpořen grantem nadace Proměny pro rok 2017 a záštitu nad ním převzala MČ Praha 7.


Revitalizace podchodu
v Jeseníku

V létě 2020 Architekti bez hranic navrhovali v rámci kampaně Ahoj, krásné Česko revitalizaci podchodu v centru města Jeseník.

Předmětem návrhu bylo zvelebení zanedbaného prostoru, který nebyl od počátku 90. let rekonstruován. Prostor s jinak velkým potenciálem tvořící propojení mezi hlavním náměstím a před prostorem areálu bývalého kláštera Voršilek je místními obyvateli využíván denně, a proto byl zvolen jako místo, které si zaslouží větší péči. 

 

V návrhu se pracovalo s obnovou původní mozaiky a repasí informačních vitrínek. Nedílnou součástí byla úprava povrchů a nahrazení nedostačujícího osvětlení.


Grill point - Čelákovice

Dalším projektem, na kterém se Architekti bez hranic podíleli v rámci projektu Cif Ahoj, krásné Česko, bylo vytvoření místa pro grilování v Čelákovicích. Záměrem města bylo vytvořit komunitní grillpoint v prostoru rekreační plochy u řeky Labe.

Grillpoint bude sloužit setkávání, rodinným posezením či koncertům místních country kapel u ohně. Místo se nachází poblíž cyklostezky mezi vzrostlou zelení s výhledem na řeku. Grilovací místo je doplněno o odpadkové koše a stojany na kola. Grillpoint je navržen tak, aby co nejlépe zapadl do okolní krajiny, což podporuje okolní výsadba a rozmístění paprsků cest, které volně přecházejí do lučního podrostu.