Naše projekty


Orientační systém v podchodech na Vltavské

Pilotní projekt Architektů bez hranic ve veřejném prostoru se zaměřil na úpravu zanedbaného bludiště komunikací u stanice metra Vltavská.

Jednotlivé trasy jsme vyznačili barvami a ukazateli, aby pěší i cyklisté trefili správným směrem. Křest za přítomnosti starosty městské části proběhl v rámci festivalu Zažít město jinak 2017. Projekt byl podpořen grantem nadace Proměny pro rok 2017 a záštitu nad ním převzala MČ Praha 7.


Veřejná šatní skříň

Na plýtvání s oblečením se snaží upozornit experimentální streetartový projekt Veřejná šatní skříň.

Ambicí tohoto drobného zásahu do veřejného prostoru je nejen naplnění ekologického a sociálního aspektu, ale i podpora komunitního života, který kolem skříně vzniká. Snahou je inspirovat a sdílet své know-how, aby se projekty podobného typu šíříly nejen po hlavním městě, ale po celé republice.

Princip sdílení je jednoduchý. Skříň můžete naplnit nejen nepotřebným oblečením či obuví, ale i drobnostmi, které u již u vás nenajdou využití. Co se vám hodí, můžete si naopak odnést. Skříň je pro všechny, je stále přístupná. Naší vizí je, aby se skříně staly běžnou součástí městského mobiliáře.


Hranice architektury

Architekti bez hranic zorganizovali dva ročníky cyklu veřejných debat. Na čtyřech debatních večerech ročně jsou diskutovaná témata, která přesahují běžný rámec vnímání architektury.

Aby bylo dané téma probráno komplexně, je nutná přítomnost zástupců různých oborů, a tak je vždy pozván jeden architekt a jeden “ne-architekt” a zároveň se do diskuze zapojuje publikum. Cílem je mezioborová diskuze nad sociálními a společenskými aspekty.

Více o tématech najdete v sekci BLOG.


Architektura soužití

Výchozím motivem pro vznik dokumentárního cyklu je snaha o demýtizaci pojmů jako je sociální bydlení, problémové lokality, vyloučenost, znevýhodněnost. Zaměřuje se na středoevropské příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské či materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn.

Dokumentární cyklus Architektura soužití vzniká ve spolupráci s Artyčok.TV.

První dva díly se věnují Osadě Bedřiška (Ostrava) a Bellevue di Monaco (Mnichov). Ke zhlédnutí zde


Kříž na hřbitově

Velký pietní kříž na hřbitovech je dominantou, která slouží jako pietní místo zesnulých, kteří jsou pochováni na jiném hřbitově. V Čelákovicích tento kříž stával na „starém" hřbitově, na novém hřbitově ale už nebyl obnoven.

Záměrem města Čelákovice je postavit velký dominantní žulový kříž, u něhož bude umístěna žulová deska, kde si budou moci občané vzpomenout na své blízké, kteří jsou pochováni na jiném hřbitově. 

Projekt je součástí kampaně Ahoj krásné Česko.


Grill point - Čelákovice

Dalším projektem, na kterém se Architekti bez hranic podíleli v rámci projektu Cif Ahoj, krásné Česko, bylo vytvoření místa pro grilování v Čelákovicích. Záměrem města bylo vytvořit komunitní grillpoint v prostoru rekreační plochy u řeky Labe.

Grillpoint bude sloužit setkávání, rodinným posezením či koncertům místních country kapel u ohně. Místo se nachází poblíž cyklostezky mezi vzrostlou zelení s výhledem na řeku. Grilovací místo je doplněno o odpadkové koše a stojany na kola. Grillpoint je navržen tak, aby co nejlépe zapadl do okolní krajiny, což podporuje okolní výsadba a rozmístění paprsků cest, které volně přecházejí do lučního podrostu.


Podchod Jeseník

V létě 2020 Architekti bez hranic navrhovali v rámci kampaně Ahoj, krásné Česko revitalizaci podchodu v centru města Jeseník. Předmětem návrhu bylo zvelebení zanedbaného prostoru, který nebyl od počátku 90. let rekonstruován. Prostor s jinak velkým potenciálem tvořící propojení mezi hlavním naměstím a předprostorem areálu bývalého kláštera Voršilek je místními obyvateli využíván denně, a proto byl zvolen jako místo, které si zaslouží větší péči. 

V návrhu se pracovalo s obnovou původní mozaiky a repasí informačních vitrínek. Nedílnou součástí byla úprava povrchů a nahrazení nedostačujícího osvětlení.  


Participativní workshop v Chanově

 Architekti bez hranic, platforma pro současné umění Artyčok.TV a kolektiv Spolka realizovali v září 2021 participativní workshop s obyvateli na sídlišti Chanov v Mostě. 

V rámci workshopu probíhá ve spolupráci s místní organizací Aver Roma setkání s obyvateli, mapování  individuálních potřeb a možností dané lokality. Participace cílí zejména na analýzu stavu veřejného prostoru, zjišťuje jeho nedostatky a potenciály. Participativní workshop v Chanově byl podpořen grantem Nadace české architektury a záštitu nad ním převzal primátor statutárního města Most.