Naše projekty


Orientační systém v podchodech na Vltavské

Pilotní projekt Architektů bez hranic ve veřejném prostoru se zaměřil na úpravu zanedbaného bludiště komunikací u stanice metra Vltavská.

Jednotlivé trasy jsme vyznačili barvami a ukazateli, aby pěší i cyklisté trefili správným směrem. Křest za přítomnosti starosty městské části proběhl v rámci festivalu Zažít město jinak 2017. Projekt byl podpořen grantem nadace Proměny pro rok 2017 a záštitu nad ním převzala MČ Praha 7.


Veřejná šatní skříň

Na plýtvání s oblečením se snaží upozornit experimentální streetartový projekt Veřejná šatní skříň.

Ambicí tohoto drobného zásahu do veřejného prostoru je nejen naplnění ekologického a sociálního aspektu, ale i podpora komunitního života, který kolem skříně vzniká. Snahou je inspirovat a sdílet své know-how, aby se projekty podobného typu šíříly nejen po hlavním městě, ale po celé republice.

Princip sdílení je jednoduchý. Skříň můžete naplnit nejen nepotřebným oblečením či obuví, ale i drobnostmi, které u již u vás nenajdou využití. Co se vám hodí, můžete si naopak odnést. Skříň je pro všechny, je stále přístupná. Naší vizí je, aby se skříně staly běžnou součástí městského mobiliáře.


Hranice architektury

Architekti bez hranic zorganizovali dva ročníky cyklu veřejných debat. Na čtyřech debatních večerech ročně jsou diskutovaná témata, která přesahují běžný rámec vnímání architektury.

Aby bylo dané téma probráno komplexně, je nutná přítomnost zástupců různých oborů, a tak je vždy pozván jeden architekt a jeden “ne-architekt” a zároveň se do diskuze zapojuje publikum. Cílem je mezioborová diskuze nad sociálními a společenskými aspekty.

Více o tématech najdete v sekci BLOG.


Architektura soužití

Výchozím motivem pro vznik dokumentárního cyklu je snaha o demýtizaci pojmů jako je sociální bydlení, problémové lokality, vyloučenost, znevýhodněnost. Zaměřuje na středoevropské příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské či materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn.

Dokumentární cyklus Architektura soužití vzniká ve spolupráci s Artyčok.TV.

První dva díly se věnují Osadě Bedřiška (Ostrava) a Bellevue di Monaco (Mnichov).