Výstava

Čí je to problém? 
Bezdomovectví mezi Prahou a New Yorkem
15.3. - 4.5.2024

Výstava v pražské galerii VI PER vznikla ve spolupráci architektky Karolíny Kripnerové a umělce Janka Rouse. Oba se dlouhodobě věnují sociálním tématům, jako je nedostupnost bydlení, vyloučenost a bezdomovectví, a to jak z pohledu architektury, tak současného umění. Impulsem ke vzniku výstavy byla výzkumná stáž Karolíny v New Yorku, USA, která se uskutečnila na jaře 2023 díky Fulbrightovu stipendiu a rozšířila tak téma o americký kontext.

VI PER

Město všech dokumentární festival 18. až 19. 11. 2022

Filmový festival prezentuje příklady dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný́ život. Během dvou dní představí 5 filmů a diskuse se zajímavými hosty. Filmový festival organizují spolky Artyčok.TV a Architekti bez hranic ve spolupráci s CAMP, Centrem Architektury a Městského Plánování.

Artyčok.TV

Ocenění

Česko - německá novinářská cena 2021

Česko-německá novinářská cena vyzdvihuje kvalitní, objektivní a nezávislé zpravodajství o tom, co se v sousední zemi děje a proč. V roce 2021 tuto cenu získali Karolína Kripnerová, Janek Rous a Vojtěch Sigmund za dokumentární cyklus Architektura soužití.

Napsali o nás

Plánovat a stavět se sociálním přesahem: Architekti bez hranic zlepšují místo pro život nejen v Chanově

Pracují převážně ve svém volném čase a spíše než finanční odměna je motivuje přesvědčení pro dobrou věc. Iniciují a realizují projekty pro znevýhodněné lidi i lokality a usilují o vylepšení veřejného prostoru – výčet aktivit českých Architektů bez hranic je pestrý.

Romano vodi

Studenti v bytě s bývalými bezdomovci. S Architekty bez hranic o projektech, které spojují

„Normálně za architektem přijde klient s nějakým zadáním. My se spíš snažíme všímat si problémů a být hybateli změny,“ říkají Karolína Kripnerová a Pavlína Suchá ze spolku Architekti bez hranic.

Radio Wave - Bourání

Architekti bez hranic: Špatný veřejný prostor působí ve městě jako nádor

Proč jsou sociální témata v architektuře důležitější než jiná a k čemu je participace ve vyloučených lokalitách? Karolína Kripnerová a Vojtěch Sigmund hovořili spolu s Jankem Rousem (Artyčok.TV) převážně o filmovém cyklu Architektura soužití. Zajímavou debatu vedla Alžběta Medková.

A2larm - Bulvár

Ranní plus – aktuální události doma i ve světě

Vojtěch Sigmund komentoval potenciál k rychlému ubytovávání lidí prchajících před válkou na Ukrajině.

Český rozhlas - Ranní Plus

Češi mají volné byty, mohou ubytovat 130 tisíc uprchlíků, tvrdí analýza

Vojtěch Sigmund komentoval v článku možnosti ubytování ukrajinských uprchlíků. "Majitele investičních bytů a rekreačních objektů je třeba motivovat k tomu, aby poskytli volné kapacity ukrajinským uprchlíkům. Jednou z motivací je také nabídka ABH - zdarma konzultujeme a pomáháme se úpravou bytů pro válečné uprchlíky."

Seznam Zprávy

Sociálně udržitelná architektura: Karolína Kripnerová – Architekti a sociální udržitelnost

Karolína Kripnerová se v přednášce věnuje tomu, co to je sociální udržitelnost a jak k ní mohou přispět architekti. Jaké role může mít architekt ve společnosti? Přednáška představí také několik vybraných projektů našeho spolku.

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT - ICWD CTU, přednáškový cyklus Rozvojové středy

Youtube

Sociálně udržitelná architektura:
Vojtěch Sigmund & Pavlína Suchá – Architekti ve vyloučených lokalitách

Vojtěch Sigmund a Pavlína Suchá hovořili
o sociálně vyloučených lokalitách,
o diplomové práci na toto téma a projektu ABH v mosteckém Chanově. 

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT - ICWD CTU, přednáškový cyklus Rozvojové střed

Youtube