Lidé


Vojtěch Sigmund

je architekt a spoluzakladatel ABH. Zajímá se o otázky dostupnosti bydlení, propojení sociálních témat a architektury. 

Karolína Kripnerová

je architektka a spoluzakladatelka ABH. Zajímá se o sociální témata z pohledu architektury, zejména o bezdomovectví. 

Martin Chudíček

se v ABH věnuje nárazově kulturním eventům i architektuře. V civilu působí jako architekt a urbanista na projektech různého měřítka.

Markéta Jestřábová

je architektka a máma. V ABH pomáhá, kde je zrovna potřeba. Nejvíce se podílí na realizaci projektu Veřejných šatních skříní.

Alžběta Stodolová

je architektka na volné noze. V rámci Architektů bez hranic má na starosti přednáškový cyklus Hranice architektury.

Jakub Mikuláštík

je multidisciplinární designér a ilustrátor zodpovědný za vizuální stránku projektů, ale taky je zapojený do přípravy nových konceptů a jejich prezentací. Jakub je jeden z mála členů ABH, kdo nestudoval architekturu.

Pavlína Suchá

je architektka na volné noze. Ve své diplomové práci se věnovala tématice vyloučených lokalit, na kterou navazuje v rámci ABH.

Jakub Zuzula

je architekt a fotograf. Zajímá se o problematiku tvorby měst mimo jiné také z hlediska sociálních otázek. 

Jan Honza Tilinger

je stavař, architekt, truhlář a fotograf se zaměřením na rozvojové projekty u nás i ve světě. 

Lea Dostálová

je architektka na volné noze. Ráda si rozšiřuje obzory - jak profesní, tak životní.

Karolína Plášková

je architektka a kurátorka. Zajímá se o udržitelný a demokratický rozvoj měst, bydlení, roli architektů a architektek.