Lidé


Karolína Kripnerová

spoluzakladatelka spolku,
členka výboru spolku

je architektka a spoluzakladatelka ABH. Zajímá se o sociální témata z pohledu architektury, zejména o bezdomovectví. 

karolina.kripnerova@architektibezhranic.eu

Martin Chudíček

člen výboru spolku
 

se v ABH věnuje nárazově kulturním eventům
i architektuře. V civilu působí jako architekt
a urbanista na projektech různého měřítka.

martin.chudicek@architektibezhranic.eu

Vojtěch Sigmund

spoluzakladatel spolku, pokladník

je architekt a spoluzakladatel ABH. Zajímá se o otázky dostupnosti bydlení, propojení sociálních témat a architektury. 

vojtech.sigmund@architektibezhranic.eu

Markéta Jestřábová

členka revizní komise

je architektka a máma. V ABH pomáhá, kde je zrovna potřeba. Nejvíce se podílí na realizaci projektu Veřejných šatních skříní.

marketa.jestrabova@architektibezhranic.eu

Pavlína Suchá

členka revizní komise

je architektka na volné noze. Ve své diplomové práci se věnovala tématice vyloučených lokalit, na kterou navazuje v rámci ABH.

pavlina.sucha@architektibezhranic.eu

Jakub Zuzula

spáva webu, fotograf spolku

je architekt a fotograf. Zajímá se o problematiku tvorby měst mimo jiné také z hlediska sociálních otázek. 

jakub.zuzula@architektibezhranic.eu

Debora Štysová

je architektka a divadelnice. Tvoří
v mezinárodních kolektivech, věnuje se sociálním otázkám a významu prostoru.

Laila Sabsabiová

je syrsko-česká architektka a urbanistka, je držitelkou doktorátu s názvem "Continuous Space Phenomena". Její vášní je zastavěné prostředí a to, jak nejlépe utvářet svět kolem nás.

Barbora Kubíčková

je profesí architektka, duší tanečnice. Věnuje
se tomu, co jí dává smysl – jako třeba ABH, sociální otázky a vyloučené lokality.