Lidé


Karolína Kripnerová

spoluzakladatelka spolku,
členka výboru spolku

je architektka a spoluzakladatelka ABH. Zajímá se o sociální témata z pohledu architektury, zejména o bezdomovectví. 

karolina.kripnerova(at)architektibezhranic.eu

Debora Štysová

členka výboru spolku

je architektka a divadelnice. Tvoří
v mezinárodních kolektivech, věnuje se sociálním otázkám a významu prostoru.

debora.stysova(at)architektibezhranic.eu

Vojtěch Sigmund

spoluzakladatel spolku,
člen revizní komise

je architekt a spoluzakladatel ABH. Zajímá se
o otázky dostupnosti bydlení, propojení sociálních témat a architektury. 

vojtech.sigmund(at)architektibezhranic.eu

Martin Chudíček

se v ABH věnuje nárazově kulturním a architektonickým projektům. V civilu působí jako architekt a urbanista na projektech různého měřítka.

martin.chudicek(at)architektibezhranic.eu

Pavlína Suchá

členka revizní komise

je architektka a urbanistka. Ve své diplomové práci se věnovala tématice vyloučených lokalit, na kterou navazuje v rámci ABH.

pavlina.sucha(at)architektibezhranic.eu

Jakub Zuzula

člen revizní komise, správa webu

je architekt, urbanista a fotograf. Zajímá se
o problematiku tvorby měst mimo jiné
také z hlediska sociálních otázek. 

jakub.zuzula(at)architektibezhranic.eu

Markéta Jestřábová

je architektka na volné noze se zájmem
o udržitelnou architekturu a tvorbu bezbariérového prostředí ve všech svých významech fyzických i sociálních.
V ABH pomáhá, kde je zrovna potřeba.

marketa.jestrabova(at)architektibezhranic.eu

Eleonora Haiselová

je studentkou krajinářské architektury. Kromě práce v krajinářském ateliéru vede skautský oddíl, prostřednictvím kterého má možnost ovlivňovat vztah mladší generace ke světu kolem nás. V ABH se věnuje přípravě dětských workshopů. 

Simona Horáková

je studentka architektury. Mezi témata o který se zajímá patří: různé městské a družstevní formy bydlení, zpřístupnění Prahy cyklistům a cyklistkám a zlepšení výuky architektury na vysokých školách skrze kolektiv - Neklikej a spi. V ABH pracuje na tvorbě obsahu na sociálních sítích a kde je zrovna třeba. 

Anna Králová

je architektka a urbanistka. Hledá cesty, jak dělat architekturu, která neslouží jako nástroj moci a peněz, ale přináší užitek všem lidem a neškodí životnímu prostředí.

Jan Tillinger

je stavař, architekt, truhlář a fotograf se zaměřením na rozvojové projekty u nás i ve světě.

Další členové

Anna Sigmundová
Laila Sabsabiová 
Hana Cermanová

Spolupracovali s námi

Pavel Lejdar, Jana Mercogliano, Nora Behová, Eliška Pomyjová, Julia Niklasson, Jakub Mikuláštík, Alžběta Kováčová, Lea Martinková,  Karolína Plášková, Barbora Kubíčková a další