Podpořte nás


Klub přátel Architektů bez hranic sdružuje příznivce, kteří podporují projekty pro znevýhodněné lidi a problémové lokality.

Cílem skupiny je: iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem nebo iniciativou Veřejné šatní skříně v Praze. Kromě toho od roku 2015 organizuje sousedské slavnosti v podchodech pod Hlávkovým mostem v Praze na Vltavské. Multižánrovou kulturní akci zaměřenou na problematiku bezdomovectví. Cílem je oživení veřejného prostoru v těchto podchodech. 


01.

Veřejná šatní skříň

Na plýtvání s oblečením se snaží upozornit experimentální streetartový projekt Veřejná šatní skříň.

Ambicí tohoto drobného zásahu do veřejného prostoru je nejen naplnění ekologického a sociálního aspektu, ale i podpora komunitního života, který kolem skříně vzniká. Snahou je inspirovat a sdílet své know-how, aby se projekty podobného typu šíříly nejen po hlavním městě, ale po celé republice.

Princip sdílení je jednoduchý. Skříň můžete naplnit nejen nepotřebným oblečením či obuví, ale idrobnostmi, které u již u vás nenajdou využití. Co se vám hodí, můžete si naopak odnést. Skříň je pro všechny, je stále přístupná. Naší vizí je, aby se skříně staly běžnou součástí městského mobiliáře.

Podporou tohoto projektu přispějete na provoz existujících skříní a také podpoříte vznik těch budoucích!